Potřebné doklady

K SAMOTNÉ EKOLOGICKÉ LIKVIDACI JSOU POTŘEBA NÁSLEDUJÍCÍ DOKLADY (když si pro vozidlo přijedeme k Vám)

- občanský průkaz,resp.v případě,že je vlastníkem vozidla firma,pak je nutné doložit živnostenský list nebo jiné oprávnění k podnikání

- velký technický průkaz

- osvědčení o technickém průkazu (tzv. malý technický průkaz)

- plnou moc – pouze v případě,že ekologickou likvidaci vozidla vyřizuje jiná osoba než je uvedená v TP (nemusí být notářsky ověřena) – ke stažení zde

K VYŘAZENÍ VOZIDLA Z EVIDENCE NA DOPRAVNÍM INSPEKTORÁTU je navíc potřeba: 

- likvidační protokol-protokol který získáte přímo od nás

- 2x registrační značka (SPZ)

- vyplněnou žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel – ke stažení zde

Plná moc v případě, že nejste majitel vozidla (nemusí být notářsky ověřena) – ke stažení zde

V případě že máte vozidlo v depozitu, tak vše kromě SPZ a malého tech.průkazu (protože tyto věci máte uloženy na úřadě)